...

مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

 

شما مست نگشتید وزان باده نخوردید

چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم...

/ 0 نظر / 9 بازدید