به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

رقصنده با گرگ...

If all the beasts were gone
men would die from great loneliness of spirit,
for whatever happens to the beasts
also happens to the man

Chief Seattle


جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا