به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

دوراهی...

گفت:اينجا قله است

       نقطه آغاز سقوط

       نقطه آغاز صعود

       کدام را برميگزينی؟

گفتم:من زمين را

        پايبستهايی دارم در آن خاک!

گفت:پس چرا بالا آمدی؟؟

گفتم:تو مرا کشاندي,تو!

گفت:من,نه تو خودت به دنبال من آمدی

گفتم:آری ميدانم...

               

       


چهارشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا