به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

آ-آ...

تا حالا شهاب ديدين؟

يک لحظه انفجار نور بعدش يه خط نورانی زرد در حال سقوط بعدشم هيچی فقط خاطره ای که توی ذهن آدم ميمونه...

يادتونه آخرين باری که شهاب ديدين کی بوده؟ کجا بوده؟

اما ستاره چي؟

شده هيچ وقت ديدن يه ستاره براتون تبديل به خاطره ای شده باشه که توی ذهنتون باقی بمونه؟ که الان يادتون باشه؟   

شهاب يه لحظه است،ولی ستاره به قدمت هستی بوده،همونيه که پدران ما هم می ديدنش.

 

بودن يا نبودن يا چگونه بودن،مساله اينه،نه!!؟


چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا