به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

شير دره پنج شير

شخصيتی که هميشه مورد ستايشم بوده؛به خاطر مبارزه اش،به خاطر ميهن دوستيش و به خاطر صداقتی که داشت!                                     

 

 

 

 

 

 

 

آه ای پلنگ قله،آه ای عقاب اوج

گر آفرين خلقی شايسته تو بود

مرگی بدين بلندی بايسته تو بود

 

روحش شاد و نامش هميشه بر فراز باد....


شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا