به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

نشانه...

سيزده خط برای زندگی...

يک...

دوستت دارم نه به خاطر شخصيت تو  بلکه به خاطر شخصيتی که من در هنگام با تو بودن پيدا   می کنم

دو...

هيچ کس لياقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنين ارزشی دارد باعث اشک ريختن تو نمی شود

سه...

اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به اين معنی نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد

چهار...

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگيرد ولی قلب تو را لمس کند

پنج...

بد ترين شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی هر گز به او نخواهی رسيد

شش...

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود

هفت...

تو ممکن است در تمام دنيا فقط يک نفر باشی اما  برای بعضی افراد تمام دنيا هستی

هشت...

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند  نگذران

نه...

شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياری افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را به اين ترتيب وقتی او را يافتی بهتر می توانی شکر گزار باشی

ده...

به چيزی که گذشت غم نخور به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن

يازده...

هميشه افرادی هستند که تو را می آزارند با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی

دوازده...

خود را به فرد بهتری تبديل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از آنکه شخص ديگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد

سيزده...

زيا ده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترين چيزها زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری

 

                                                                    گابريل گارسيا مارکز

 

از بلاگ دختری با بهار در چشمانش


جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا