به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

رند...

اول اينکه:

اين چند روز خيلی حافظ خوندم:

       دانی که چنگ و عود چه تقرير می کنند؟             پنهان خوريد باده که تعزير می کنند

          ناموس عشق و رونق عشاق می برند           عيب جوان و سرزنش پير می کنند

            گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد          مشکل حکايتيست که تقرير می کنند 

              ما از برون در شده مغرور صد فريب            تا خود درون پرده چه تدبير می کنند

می خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب            چون نيک بنگری همه تزوير می کنند

اين شعر حافظ انگار حال و حکايت همين روزگار ماست!

دوم اينکه:

يه آلبوم عکس به بلاگم و لينکشو توی ستون سمت راست گذاشتم!

و آخر اينکه:

اين حافظم آره ديگه:

از چهار چيز مگذر گر عاقلی و زيرک        امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی 

   


دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا