به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

بيانديش...

 

مولی علی در فرازی از نهج البلاغه با افتخار می فرمايد:

اين من بودم که خطر بزرگی را که از جانب اين خشکه مقدسان(خوارج) متوجه شده بود؛درک کردم. پيشانيهای پينه بسته اينها و جامه های زاهدانه و زبانهای دائم الذکرشان نتوانست چشم بصيرت مرا کور کند،من بودم که دانستم اگر اينها پا بگيرند چنان اسلام را به جمود، قشری گری ، تحجر و ظاهر گرايی خواهند کشاند که ديگر کمر اسلام راست نشود....

از کتاب سيری در نهج البلاغه نوشته استاد مطهری 

 


شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا