به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

طنين

اين جهان کوه است و

 

فعل ما ندا 

 

سوی ما آيد نداها را

 

صدا

 

 

((مولوی))


یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا