به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

به کوه نمی روم...

نه,برای ورزش کردن به کوه نمی روم,چه اگر مساله اين بود پارکينگ بلوکمان بهترين جا برای ورزش است.

نه,برای بالا رفتن به کوه نمی روم,چه اگر مساله اين بود پله های مجتمعمان بهترين جا برای بالا رفتن است.

نه,برای سلامتييم هم به کوه نمی روم,چه اگر مساله اين بود هيچ وقت بيست ساعت پشت سر هم راه نمی رفتم هيچ وقت کوله بيست کيلويی نميبستم هيچ وقت خطر پرت شدن,خطر بهمن را به جان نمی خريدم!

Beautiful life! 

نه من به خاطر اين مزخرفات کوه نمی روم!

من کوه می روم که نوعی ديگر از زندگی را تجربه کنم,آن طور که دوست دارم و و آن طور که دوست دارد,آن طوری که با اين مردگی فرق داشته باشد.

به کوه می روم تا نفس بکشم,تا زندگی را لمس کنم,آن را در دستانم بگيرم,بويش کنم و طعمش را بچشم.

....

من به کوه می روم تا زندگی کنم...


دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا