به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

...

"Gold Hat": "Badges? We ain't got no badges! We don't need no badges! I don't have to show you any stinking badges!"

      Alfonso Bedoya     The Treasure of the Sierra Madre(1942)


شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا