به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

چند نکته...

 

 دوستان از رنگ زرد background ايراد گرفته بودند و گفته بودند خيلی تنده,بايد بگم که مخصوصا و به خاطر سرزندگی اين رنگ از آن استفاده کردم و در عين حال وقتی مطلب بر رويش می آيد به يک حاشيه باريک تبديل می شود که فکر نکنم مشکلی ايجاد شود.


یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا