به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

قفس قفس اين قفس...

Photo By A.Ameri

قفس
اين زمزمه
اين غريو
اين بهاران
اين قفس اين قفس اين قفس ای امان!*

Photo by A.Ameri

---------------------------------------------------------------------------------------

*از ا.بامداد


جمعه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٦

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا