به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

 By Ali Ameri 

بـاز به بط گفت که صحرا خوشست            گفت شبت خوش که مرا جا خوشست

سر بنهم من که مرا سر خوشست            راه تو پیما که سرت ناخوشـــــــــــست

 

مولوی


یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا