به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

Memorable Quote from Once upon a time in the west*

 

Morton: Not bad. Congratulations. Tell me, was it necessary that you kill all of them? I only told you to scare them.

Frank: People scare better when they're dying…

 ----------------------------------------------------------------------------

* Once upon a time in the west (1968) by Sergio Leone


جمعه ۱٩ آبان ،۱۳۸٥

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا