به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

روباه را پرسیدند که در گریز از سگ چند حیلت دانی؟ گفت: از صد افزون است و نکوتر از همه آنکه من و او یکدیگر را نبینیم!:)

"رساله دلگشا - عبید زاکانی"


پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا