به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

...

by Ali Ameri

زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا میکشد      کز بوستان باد سحر خوش میدهد پیغام را


دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا