به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

لذت زندگی...

آموخته ام که همه مردم دوست دارند که در قله کوه زندگی کنند,بی آنکه متوجه باشند خوشبختی واقعی موقعيست که سربالايی به سمت قله کوه را می پيماييم!

((گابريل گارسيا مارکز))


شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا