به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

کلاس چهارم(ب)...

دیر هنگامیست که دیگر مهر بوی مهر نمی دهد؛ اما هنوز خوب صدای پسرک در خاطرم هست که در خلوتش با خود نجوا می کرد:

            باد سرد آرام بر صحرا گذشت

                 سبزه زاران رفته رفته زرد گشت

 

           تک درخت نارون شد رنگ رنگ

                 زرد شد آن چتر شاداب قشنگ

...

.

.

by Ali Ameri 

پاییر آمد...


سه‌شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٤

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا