به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

بگرييد...

اخبار بد هميشه کوتاهند:

گروهی از کوهنوردان ايرانی که عازم قله گاشربروم پاکستان بودند,در حالی که فقط ۱۶۰متر تا قله فاصله داشتند دچار بهمن شدند و از ارتفاع ۷۸۵۰متری به ارتفاع ۷۲۵۰متری سقوط کردند.در اين ميان حال محمد اوراز کوهنورد نقده ای- فاتح اورست- بسيار وخيم است.

و امروز:

محمد اوراز کوهمرد بزرگ بعد از چند هفته بی هوشی وتحمل درد و رنج فراوان درگذشت!

خبر کوتاه بود ولی دنيايی از غم به همراه داشت,همين شب جمعه بود که برای بازيافتن دوباره سلامتيش دعا کرديم ولی خوب مثل اينکه تقديرش چيز ديگری برايش در نظر داشت!

شنيدم که چون قوی زيبا بميرد                     فريبنده زاد و فريبا بميرد

شب مرگ تنها نشيند به موجی                     رود گوشه ای دورو تنها بميرد

من اين نکته گيرم که باور نکردم                     نديدم که قويی به صحرا بميرد

چو روزی ز آغوش دريا بر آمد                          شبی هم در آغوش دريا بميرد

 

روحش شاد...


یکشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا