به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

مردمانی که زمانی آزاد بودند...

"وقتی تمام درختان بریده شدند و هیچ حیوانی برای شکار نماند، آنگاه که تمام آب ها آلوده گشتند و هیچ هوای تمیزی برای تنفس نبود؛ تنها آن زمان است که در می یابید، پول چیزی نیست که بتواند شما را سیر کند..."

"پیشگوی مقدس"

 

 

در این چند هزار سالی که ما یک جا نشین شدیم، کشاورز شدیم، شهر نشین شدیم، صنعتی شدیم و خلاصه زحمت کشیدیم و متمدن شدیم؛ در آن سوی دنیا قومی زندگی می کردند که همچنان به زندگی آزاد و طبیعی خود ادامه می دادند و روزی خود را بی واسطه از زمین می گرفتند و این گونه زندگی چند هزار ساله، انباشت دانشی را از طبیعت و هر آنچه در اوست را در پیش آن ها پدید آورد که در میان ملتهای دنیا بی نظیر است. سرخپوست آمریکایی تعالی خود را در هماهنگی روحش با روح طبیعت و هماهنگی خود با آن می بینند، آنجا که می گوید:

 

"سرخپوست آمریکایی از خاک است، چه خاک زمین جنگلی، چه دشت، چه کوهپایه یا زمین های بلند. او با این زمینها همساز است، زیرا همان دستی که اینها را آفریده است، انسان را نیز متناسب با آنها آفریده است. او همانگونه طبیعی رشد می کند که یک آفتابگردان گردان وحشی می رود و متعلق به همانجایی هست که بافالو ها به آن تعلق دارند..."

 

"ایستاده خرس رییس قبیله اوکلالا سو"

 

 

 و بی شک همین هماهنگی است که باعث می شود که شکار برای او امری مقدس شود و آن را هدیه ای از مادر-زمین بداند:

 

"وقتی به شکار می رویم، این تیر ما نیست که موس* را می کشد؛ هر اندازه هم که کمان ما قدرت داشته باشد، باز هم طبیعت است که او را می کشد."

"تندر بزرگ"

 

و همین غرق شدن در طبیعت است که او را وارسته از هر مسلکی می کند، چه او حقیقت را بی واسطه دریافته است:

 

"صدای روح بزرگ در آواز پرندگان، شر شر آب ها و بوی خوش گل ها شنیده می شود. اگر پاگانیسم** این است، پس در این زمان من یک پاگان هستم..."

"کرترود سیمونز بونین"

 

و این جاست که او در می یابد:

 

"از شیوه زندگی سرخپوست آزادی بزرگی بدست می آید: عشق به طبیعت، احترام به زندگی، ایمان به نیرویی برتر و اصول حقیقت یعنی: راستی، درستی، عدالت، بخشندگی و برادری به عنوان راهنمایی در روابط دنیوی."

 

"ایستاده خرس رییس قبیله اوکلالا سو"

      

و به خاطر تمام این هاست که آنها را دوست دارم...

 

منابع:

http://www.greatdreams.com/wisdom.htm

 

http://www.sapphyr.net/natam

 

 

"تمام چیزهای واقعی نگاه شما را جلب می کنند، اما تنها تعقیب آنهاست که قلب شما را تسخیر خواهد کرد!"

 

"مثل قدیمی سرخپوستی"

 

 

پانوشت ها:

 

* نوعی گوزن بزرگ

** عدم اعتقاد به ادیان بزرگ


دوشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٤

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا