به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

lucky-lucke.com 

I'm a poor lonesome cowboy
I've a long long way from home
And this poor lonesome cowboy
Has got a long long way to home
Over mountains and over prairies
And ??? today is done
My horse and me keep riding
Into this settin' sun

(Lonesome cowboy)
(You've a long long way to go)
(To go ...)
(To go)


شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا