به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

پرواز...

اغلب مرغان رنج آموختن پرواز را در حدی فراتر از یادگیری ساده ترین حقایق به خود هموار نمی کنند. می آموزند که چگونه از ساحل به سوی غذا پرواز کنند و چگونه باز گردند. برای بسیاری از مرغان تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد، اما برای این مرغ دریایی آنچه ارزشمند بود پرواز بود نه غذا. بیش از هر چیز دیگری، جاناتان لیوینگستون عشق به پریدن داشت.

....

از "جاناتان مرغ دریایی" نوشته "ریچارد باخ"


دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا