به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

پوست اندازی:))

گفتم، فقط حال و هوای اینجا رو عوض کرده باشم...


دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا