به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

جشن رنگ...

 

photo by ali ameri

نســـــــــیمی کز سر آن کاکل آیو      مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو

چو شب گیرم خیالش را در آغوش     سـحر از بسترم بوی گل آیو

                                                                    

                                                                                                   «بابا طاهر»

 


چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا