به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

پشت سر...

هنگامی که به سواری در صحرا پرداختند,کيمياگر به مرد جوان گفت:

-به آنچه پشت سر گذاشته ای فکر نکن.همه چيز در روح جهان حک شده و برای هميشه در آن باقی خواهد ماند.

مرد جوان که دوباره به سکوت صحرا عادت کرده بود گفت:

-مردان بيشتر به باز گشتن می انديشند تا به رفتن.

-اگر آنچه يافته ای خالص باشد,هرگز فاسد نخواهد شد.و می توانی روزی به سوی آن بازگردی.ولی اگر درخششی ناپايدار باشد,مثل انفجار يک ستاره,آنوقت در بازگشت چيزی نخواهی يافت.فقط انفجار نور ديده ای و خود اين هم ارزش تجربه کردن داشته است....

از کتاب کيمياگر نوشته پائولو کوئيلو 


سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا