به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

شيدا...

photo by by ali ameri(شیدا)

photo by ali ameri(آماده برای خواب...)

آماده برای خواب...


شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا