به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

آری,آری زندگی زيباست....

گفته بودم زندگی زيباست

گفته و ناگفته,ای بس نکته ها اين جاست

آسمان باز,آفتاب زر

باغهای گل,دشتهای بی در و پيکر

سر برون آوردن گل از درون برف

تاب نرم رقص ماهی در بلور آب

خواب گندم زار در چشمه مهتاب

بوی عطر خاک باران خورده در کهسار

آمدن,رفتن,دويدن,عشق ورزيدن

در غم انسان نشستن

پا به پای شادمانی های مردم پای کوبيدن

آری آری زندگی زيباست

زندگی آتشگهی ديرنده پا بر جاست

گر بيفروزيش     رقص شعله اش     در هر کران پيداست

ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

زندگانی شعله می خواهد          شعله ها را هيمه سوزنده

جنگلی هستی تو ای انسان                      سر بلند و سبز باش ای جنگل انسان

 سر بلند و سبز باش ای جنگل انسان                   جنگل انسان,جنگل انسان

 

((سياوش کسرايی))


پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا