به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

 

photo by ali ameri

 

شعله با تمام توانش آخرین زبانه را کشید و خاموش شد و مرد هنوز در فکر شکار فردا بود...


شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا