به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

رنگ زندگي، در يک غروب پاييزی...

photo by:A.Ameri 

من نه به گرسنه نگاه داشتن خویش اعتقاد دارم و نه به سیری نفرت انگیز. هر دوی اینها، مصرفی کردن یک کشش است. دوام در مصرف کردن است و به کار بردن، نه در مخفی نگاه داشتن و دفن کردن. پیوسته پر و لب به لب نگه داشتن ، فاسد کردن است. پر کردن، خالی کردن و باز پر کردن زندگییست....

" یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی"


شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا