به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

جوابيه!!!

اول بگم نمی خواستم اين بحث ادامه پيدا کنه,ولی لازم ديدم چند توضيح کوتاه بدم تا از حرفهای من برداشت بدی صورت نگيره:

من منظورم از اين حرفا اين نبود که چشممان را بر سياهی های جامعه مان ببنديم و فقط به فکر خودمان باشيم,نه!,منظورم اينه که از اين حالت منفعلانه به در بياييم,يه جا نشينيم و انتظار مرگ بکشيم و فقط غصه بخوريم جون اين فقط مطلوب آنانی است که اين را برای ما خواسته اند!

بنويسيم از سياهی ها ولی خودمان سياه نباشيم اميدوار باشيم و اميد بدهيم و ياس را از دلها بزداييم.

و فقط اينگونه هست که ميتوانيم به خودمان و جامعه مان و به ايرانی که دوستش داريم کمک کنيم....

پيروز و بر فراز باشيد!!!


دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا