به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

رنگها...

-          فقط شب مراقب باشین که میان پایین!

-          کیا میان پایین؟

-          حیوونا دیگه، اینجا همه چی داره، خرس، گرگ، پلنگ....

-          آدما نیان، با حیوونا یه جوری می سازیم!

-          نه، خیالتون راحت باشه، پای آدم به اینجا نمی رسه...

...

پسر حواست باشه که دوباره برگشتی شهرا!، حواست باشه این راننده تاکسی دیده از ترمینال اومدی بیرون و چهره خسته ات و کوله سنگینی که روی پشتت داری رو دیده و داره سبک سنگینت می کنه که ببینه چقدر می تونه تیغت بزنه، حواست باشه این رنگ نارنجی که داری می بینی نارنجی آتیش نیستا که شب تا صبح باهاش بودی و گرمت کردا، حواست باشه این رنگای کرم قهوه ای رنگ کوه و سنگ و خاک نیستن که از بس توشون دوربین کشیدی اشک چشمتو در اُوردنا...حواست باشه این قرمزا، آبیا، سبزا و... هیچ کدوم خودشون نیستنا!

بهتره، یعنی به نفعته دوباره نقابتو بزنی و بری توی لاکت که از پشتش معلوم نباشی، یه سپر بگیری جلوتو خلاصه حسابی مراقب باشی...آخه می دونی کل واژه های تمدن، مدنیت، متمدن و... از ریشه مَدَن میان که توی عربی معنی شهر می ده... 


سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا