به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

کارد ايرانی

اين طرح کارد شکاری در دنيا به Persian hunter معروف است،نشانه هوشمندی و نکته سنجی نياکان ما نسبت به طراحی يک کارد شکاری کارا بوده است،که اين چنين شهرت جهانی پيدا کرده است.

 


شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا