به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

و اينچنين سرگردانند در دل دشت...

به دنبال روزی خود

بايد با هم باشند تا شايد بتوانند...

....


شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا