به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

آبی گوارا............

رنج و لذت...

 

راه موفقيت آن است که بدانيد چگونه از نيروهای رنج و لذت استفاده کنيد ونگذاريد که اين نيروها شما را در اختيار بگيرند.اگر چنين کنيد بر زندگی خود مسلط خواهيد شد,در غير اين صورت زندگی بر شما مسلط خواهد شد.(آنتونی رابينز)

 

رفتارهايی را که ميخواهيم ترک کنيم,با رنج,و رفتارهايی را که ميخواهيم داشته باشيم,با لذت توام سازيم و اين کار را با چنان شدت و قوتی انجام دهيم که حتی به فکر تکرار رفتارهای نامطلوب گذشته نيفتيم.(آنتونی رابينز)

 mountain-of-spikes

ايمان...

 

مصرف دارو هميشه لازم نيست,اما ايمان به موثر بودن دارو هميشه لازم است.(نرمان کازينر)

 

اگر شما اطمينانی مطلق که ناشی از ايمان قوی است در خود به وجود آوريد,در آن صورت واقعا به انجام هر کاری قادر خواهيد بود,ولو اينکه ديگران به غير ممکن بودن آن ايمان داشته باشند.

   


دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا