به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

کوه،پنجره ای به افق های جدید...

*...برای من همه این قلل،کویرها،رودخانه ها،گل ها و گیاهان به دنیای واقعی تعلق دارند،همانطور که منرینهولد مسنر به دنیای واقعی تعلق دارم.کوه ها مظهر شرارت یا نیکی نیستند،آنها دشمنان یا دوستان من نیستند،آنها فقط هستند.و اگر چه در کوه ها ممکن است توفان ها و بهمن وجود داشته باشد،برای من آنها پلیدی نیستند.

در کوهنوردی،هماهنگی و همزیستی وقتی به وجود می آید که توفان ها،بهمن ها و همه خطرات دیگر را همانند زیبایی های کوهستان بپذیریم.طبیعی است که با هوشیاری می توان از کنار این خطرات گذشت یا بر آنها غلبه کرد؛اما فقط کسی می تواند برای مدت طولانی قلل بلند را صعود کند که این توانایی را داشته باشد که خود را با کوه ها و با محیط دوروبر خود یکی احساس کند....

در این برنامه ها مهمترین نکته رسیدن به قله ها نیست،مهم ترین چیز در نهایت،آشنایی بیشتر با خودم می باشد. معرفت هایی که همواره نوتر می شوند و به من می آموزند که چگونه در وضعیت جدید،خودم را با محیط وفق بدهم...پیروزی ها و شکست ها جایشان را با هم عوض می کنند و هر شکست،جزئی واجب جهت پیروزی است و پنجره ای به افق های جدید.

 

«رینهولد مسنر**»

*بر گرفته از مجله شکار و طبیعت شماره:24

**از پر افتخار ترین کوهنوردان جهان 


پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا