به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

زيبا...

پلنگ ابری

پلنگ ابری(Clouded Leopard)

پلنگ برفی

پلنگ برفی(Snow Leopard)

پلنگ آفریقایی

پلنگ آفريقايی

 پلنگ سیاه

پلنگ سياه


چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا