به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

افسوس...

از کوه برآمديم و بر رود شديم

درگير به آنچه جان بفرسود شديم

ما چشمه جوشنده پاکی بوديم

در راه دريغا که گل آلود شديم

« سياوش کسرايي»


دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا