به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

صبح روز بعد...

پيش به سوی تالاب(البته اين دفعه بدون محمد)

اين سگها آخر معرفت بودند...

فلامينگوها(نقاط سفيد رنگ در افق تصوير)بسيار زيبا بودند

پيش به سوی عقاب....

تنها ماندم...

اين مصطفی شکارچی خوب اين لحظات است.

ميان کاله بيش از هر چيز آرامش داشت...

 

خُب ميانکاله،بدرود

                       و به اميد ديدار...

از مصطفی هم به خاطر عکسهای زيبايی که انداخته بسيار سپاس گزارم. 


جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا