به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

نوايي،نوايی...

چه لذت بخش است که هروقت چشم به آسمان بدوزی پرنده ای را در پرواز ببینی،پرنده هایی که شاید با همه پرندگانی که در شهر دود گرفته خودت می پرند فرق داشته باشند.

توی این دو روز دوربین چشمی  لحظه ای ازم جدا نشد،با او گشتم و گشتم،کاویدم و نوشیدم از آنچه به آن عشق می ورزیدم،حجم حیات و عظمت زندگی مسحور کننده بود،برای منی که بیشتر از سی چهل تا اردک یکجا ندیده بودم، دیدن دسته هایی مرغابی که هزاران هزار مثل سار بدور خود می پیچیدند باور نکردنی بود،مکانی مقدس بود،نباید آلوده شود،نباید در آنجا شکار شود،نباید در آنجا بندر ساخته شود و نباید و نباید و نباید....

چندی پیش مستندی دیدم که در مورد پارک ملی یلواستون(yellow stone ) آمریکا ،محققی که صحبت می کرد در پایان فیلم گفت:ما به این افتخار می کنیم که ما و پدران ما این منطقه را طوری محافظت کرده ایم که مردم در اینجا میتوانند سرزمین آمریکا را همانگونه که قبل از ورود سفیدپوستان بوده، ببینند.

 

غمت در نهان خانه دل نشیند

بنازم که لیلی به محمل نشیند

 

خلد گر به پا خاری آسان برآید

چه سازم به خاری که در دل نشیند

 


چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا