به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

چريک...

 

موجود داشت وسایلشو جمع می کرد...

نگران گفت: خدا به خیر کنه،دوباره شروع  شد.

ناصح که که همه چيز را می دانست بادی به گلو انداخت و گفت:اگه برا سلامتی و ورزش می خوای بری کوه،حداکثر 8-7 ساعت وقت کافیه!

موجود با خنده گفت:من برای این چیزا نمی رم کوه!

ناصح پاشو انداخت روی پاشو گفت:پس برا چی میری کوه؟ حتما می خوای بری چِریک شی!!؟

موجود بدون تعلل پرسيد:چریک؟؟؟

.......

........


پنجشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا