به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

شکار/قسمت دوم

ادامه بحث از یادداشت قبلی

 

2-شکار جانوران موذی و ضرر رسان در مورد جانورانی اتفاق شکار کویوت ها در آمریکا به دست گله دارانمی افتد که به نوعی امنیت جانی و یا مالی انسانها را به خطر می اندازند،مانند شکار پرندگان یا جانورانی که به مزارع حمله ور می شوند یا شکار حیوانات درنده در صورتی که وجودشان برای جامعه انسانی ایجاد خطر کند.این نوع شکار در پاره ای از موارد اجتناب ناپذیر می نمایدو نیز گستره خاصی از حیوانات را نیز در بر نمیگیرد،یا به عبارت دیگر جانوران در تمام مناطقی که انسانها به قلمرو آنها تجاوز کنند بلقوه میتوانند مخل امنیت جانی و یا مالی او باشند.اگر پای صحبت کشاورزها نشسته باشید از این دست خاطرات زیاد برای شما تعریف میکنند از حمله کبکها به تاکستان هایشان تا یورش گراز ها به مزارعشان و....

 

3-شکار به منظور کنترل جمعیت جانوران در مناطقی اتفاق می افتد که حیوانات شکارچی وجود نداشته باشند و یا جمعیت آنها به قدری کم باشد که از عهده کنترل جمعیت این جانوران برنیایید.در این موارد خود دولتها به جهت بر هم نخوردن تعادل اکوسیستم منطقه و از بین نرفتن پوشش گیاهی بر اثر چرای مفرط و نبز دسترسی کافی جانداران به مواد غذایی در فصول سرد سال بنابر ضوایط و شرایط خاص و آمار گیری های دقیق هر ساله اقدام به صدور پروانه ویژه شکار در این مناطق می کنند.این قضیه هر ساله در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه نسل حیوانات شکارچی مانند گرگها و ... در این کشورها منقرض شده است،اتفاق می افتد.در کشور خودمان هم در بعضی از مناطق این اتفاق می افتد مانند صدور پروانه شکار قوچ ارمنی در جزیره کبودان(دریاچه ارومیه)و یا حتی پروانه شکار آهو در مناطق حفاظت شده انگوران زنجان یا کلاه قاضی اصفهان .

 

این بحث ادامه دارد...


شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا