به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

عناوین مطالب وبلاگ در کوه

رشت...! :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩٠
... :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٩
... :: شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩
... :: شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧
روزمرگی رسانه ای! :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
از همه جا.... :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦
انگيزه‌های خاموشی... :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦
بيست و سوم مهر +۱ ... از محيط زيست بگوييم! :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
گفتا من آن ترنجم... :: سه‌شنبه ۳ مهر ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦
وهم... :: جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦
یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
يک آشنا... :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٦
خم رودخانه... :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
نقابِ قاب :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
لاله‌ها را دیدم؛ سرخ و شرمگین از رنج مردمان... :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
يه لحظه ناب... :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦
قفس قفس اين قفس... :: جمعه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٦
بالاتر... :: دوشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٦
نوروز... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥
دينگه‌مارو... :: جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥
يک رويای بهاری... :: جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥
بدون شرح... :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
يه چيزی که دوست دارم بسازمش... :: پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
از وبلاگ نوپتسه... :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
بازی شب یلدا: :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
از همه جا... :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
انتخابات! :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
... :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
سکوت و ديگر هيچ... :: پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
وقتی همه خواب بودند... :: دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥
یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٥
عكاس ايراني، گوزن طلايي فرانسه را شكار كرد! :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
آموخته‌های زمين... :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
جمعه ۱٩ آبان ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱٩ آبان ،۱۳۸٥
می‌گن مستی گناهه به انگشت ملامت... :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
نکاتی در مورد زبان بدن و استفاده موثر از آن :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
رنگ پاييز... :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
یک شغل کاملاً مردانه و یک سوء تفاهم کاملاً بزرگ! :: شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بُود...(ياد) :: یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥
تازه... :: شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٥
شِکن... :: پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥
جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
زره‌پوش! :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
... :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
زرشک و زالزالک... :: شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥
سکوت... :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
صيد قزل‌آلا... :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥
سخنی با تنی چند از خوانندگان! :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥
مساله ديد در شکار :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
سپاس... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥
بزن تار، تا بخونم... :: شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥
یدونه از اون جنتلمناش:)) :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥
سلطان ساولانِ ما! :: شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٥
بدون شرح! :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٥
مادر... :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٥
:) :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
جمعه ٦ امرداد ،۱۳۸٥ :: جمعه ٦ امرداد ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥
جسته و گریخته از روزنامه ها... :: یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥
بيرون آوردن قلاب ماهيگيری :: جمعه ۳٠ تیر ،۱۳۸٥
اول قرار نبود که کشند عاشقان را... (هفت روز گذشت!) :: دوشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٥
جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
از روزنامه همشهری امروز! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥
از خاطرات يک دوست... :: جمعه ۱٦ تیر ،۱۳۸٥
... :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
بیا بریم لار، لار، لار... :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٥
روزی روزگاری عکس... :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
آن دو... :: شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥
یک سوال اساسی! :: جمعه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٥
... :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
از سفر تالش... :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست... :: جمعه ٥ خرداد ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸٥
... :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
ياد... :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
عشق شکار... :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
گلسنگ ها... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
پياده روی دشت لار... :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
دیروز و امروز... :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
یک روز عالی همراه دوستان خوب:) :: شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥
شکار و شکارگری در کشور آلمان :: پنجشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥
برای يک دوست... :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
وحشيِ وحشی... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٥
سيزده به در پر ماجرا!!! :: دوشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٥
جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٥
موش و گربه... :: چهارشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٥
ميهمانان نوروزی! :: جمعه ٤ فروردین ،۱۳۸٥
بدین بایستگی روزی... :: سه‌شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٥
کبک ها و بيدمشک ها... :: شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤
سپاس:) :: شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤
به مناسبت شکفتن بيدمشک ها... :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤
ما رفتیم...* :: چهارشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٤
آخرين زوزه... :: چهارشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٤
هر کجا باشی...* :: دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤
آنجا، چشمانی عسلين... (بازنویسی یک نوشته قدیمی) :: شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤
فانتزی های زندگی... :: سه‌شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٤
برشی چند دقيقه ای از يک کيک ۱۲ ساعته/ اولين روز فصل شکار... :: جمعه ۱ مهر ،۱۳۸٤
کلاس چهارم(ب)... :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٤
بدون شرح! :: یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٤
آنفولانزای مرغی و فصل شکار امسال!!! :: جمعه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٤
جمعه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٤ :: جمعه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٤
پدرها و پسرها... (يادداشتی برای دل خودم) :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤
کی بود در زمانه وفا، جام می بيار... :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤
من مامور قانون هستم و دختر يك شكارچي!!! :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
تقدير و تشکر:) :: جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤
اتوبوسی به نام "در کوه" ... :: یکشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٤
سر اومد زمستون... :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
:) :: شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٤
به قدر یک جرعه... :: سه‌شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٤
تک گويی... :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٤
بارون، شهاب، ماهي، لار و کلونی!!! :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٤
چند خبر: :: پنجشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٤
رفتن... :: یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٤
آرزو... :: جمعه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٤
برای شادی روح آن مرحوم؛ الفاتحه مع الصلوات... :( :: دوشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٤
داستان گل من... :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤
داستان يک روز برفی... :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٤
شوکران!!! :: شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤
سخنی با موافقان و مخالفان شکار :: پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤
دماوند... :: یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤
چند مطلب خواندنی... :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤
یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
آن پرنده، نامش ايمان بود... :: چهارشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٤
عطش... :: یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٤
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت... :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
مردمانی که زمانی آزاد بودند... :: دوشنبه ٦ تیر ،۱۳۸٤
شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤ :: شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٤
به خاطر يک مشت دلار... :: پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤
درخت... :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤
بگذريم... :: یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤
سخنی نيست... :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤
تا شنبه صبح... :: یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٤
امروز... :: جمعه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٤
شنبه شب، يکشنبه صبح/ زياران، طالقان/ پلو پزون ساعت ۲ نصف شب و مار... :: دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤
امروز- سنگان... :: جمعه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٤
درباره ی نيش مار! :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٤
يک خبر خوشحال کننده... :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٤
۱-۲-۳ :) :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤
اهميت با هم بودن... :: جمعه ٦ خرداد ،۱۳۸٤
سر به صحرا... :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٤
یادی از مجله "طبیعت" ... :: یکشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٤
شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
چادگان- اصفهان :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤
شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
لحظه ای تامل! :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
برف، آفتاب، شکوفه:key words :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر می کنند...؟ :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
بلبلانيم که در موسم گل خاموشيم... :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
یه قله کوچولو* که من خیلی دوستش دارم: :: جمعه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٤
دوشاخ، شروعی دوباره... :: جمعه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٤
ملقمه شايد هم ملغمه!!؟ :: شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٤
سلام آقای عنکبوت... :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤
بهار فصل زندگيست... :: شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٤
به سلامت گشت، چه زیبا و چه زشت... :: دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٤
برگ درختان سبز... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
ظهر هنگام، یک خیابان خلوت... :: جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳
گزارش سفر میانکاله – سه شنبه 12/12/83 - شنبه 15/12/83 :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
آشغالهای شما، گنج های شما هستند؛) :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳
شکوه آسمان... :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
از قدیم گفتن: " حرمت امامزاده رو متولیش نگه می داره!" :: پنجشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸۳
نظام کارآمد(؟) - توسعه ناپايدار(!) :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳
پرواز... :: دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳
پوست اندازی:)) :: دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳
جشن رنگ... :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
کلاغ... :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳
محو نگاه... :: جمعه ٢۳ بهمن ،۱۳۸۳
جلوه های زندگی... :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۳
صحبت از پژمردن یک برگ نیست... :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۳
یک روز برفی، دوستان جدید، quinzee و تکه پیتزایی که یخ زده بود! :: شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸۳
بابا، بسه دیگه....! :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۳
دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳
می گم، تا می شه، خدا برسونه از این سوژه های خنده... :: شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۳
امروز - شکار :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۳
ماهی فروش... :: پنجشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸۳
جاده ای رو به غروب... :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۳
فراخوان شرکت در "جَنگ برفی" :: یکشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸۳
[فقط] برای خالی نبودن عريضه... :: شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳
چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳
يه خاطره از آخرين باری که شکار رفتم... :: جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۳
بر خاک جدی ايستادم... :: سه‌شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
درياچه قو... :: جمعه ۱۸ دی ،۱۳۸۳
فوق العاده، فوق العاده، فوق العاده.... :: دوشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸۳
يه جورايی پيوست مطلب قبل... :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳
چند خبر... :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
سگ گزیدگی... :: چهارشنبه ٢ دی ،۱۳۸۳
يک داستان... :: سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۳
عشق تفنگ... :: یکشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸۳
سه علي، شکارگاه و مرغابی که نبود:) :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳
نکات فنی:) :: چهارشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸۳
پاهای خسته از رقص... :: دوشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸۳
می دونی؟ خیلی کارا می تونی کنی! :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳
معرفی... :: پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳
يار دبستانی من... :: چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۳
شيدا... :: شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸۳
هديه ای از برادرم... :: چهارشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۳
بازگشت... :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۳
جاده... :: شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳
دودا هنوز به بالا نرسيدن... :: پنجشنبه ٥ آذر ،۱۳۸۳
آن روز که ديگر نبودی... :: چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۳
ابرها و کوه ها... :: سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
معرفی... :: دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳
برلايه نازك يخ... :: پنجشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸۳
... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
نيايش... :: دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۳
يک روز خوب با تازی های زيبا... :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳
چند پيام شخصی... :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳
هر نوري هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنايي است... :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳
بنال بلبل، اگر با منت سر ياريست... :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸۳
در نظر بازی ما بی خبران حيرانند... :: یکشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸۳
صبح روز بعد... :: جمعه ۸ آبان ،۱۳۸۳
پارک کوروش... :: چهارشنبه ٦ آبان ،۱۳۸۳
فقط يک اتفاق ساده... :: سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
آسوده!!؟ :: یکشنبه ۳ آبان ،۱۳۸۳
روز شکار... :: جمعه ۱ آبان ،۱۳۸۳
گفتگو آيين درويشی نبود... :: چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۳
فرياد زدن در دشت يا فرياد زدن در کوه، مساله اينست... :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۳
رنگ زندگي، در يک غروب پاييزی... :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
تنها... :: چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳
تقديم به محسن خوبم، به ياد آن روز... :: شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
پايانی که دوستش داشتم... :: چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
پولاد... :: چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
نور... :: دوشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸۳
نمای پاييزی... :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
بخاری که بلند نشد... :: چهارشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۳
تک درخت... :: یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳
دريا :: یکشنبه ٥ مهر ،۱۳۸۳
اولين روز شکار کبک... :: پنجشنبه ٢ مهر ،۱۳۸۳
چادگان... :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
بالاخره مي ميري ... آخرش مي ميری...* :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
پارسی را پاس به داريم... :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸۳
غريزه اصلی... :: یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳
فی الحکایتِ HUNTING فی الیوم البنجشنبه... :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
و اين بار، آسوده می خندد... :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
آب... :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
يک تشکر... :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳
سحر که از کوه بلند... :: دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۳
سايه ها... :: شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳
جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳
تقدیم به تویی که غرور و آزادگیت، بیش از هر چیزی برایت ازشمند است ... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
رنگها... :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳
آرش... :: شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
پيرمرد و دريا... :: جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۳
آب... :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
رها... :: سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۳
ولی دیروز دوتا اندازه بود.... * :: شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۳
قلبی که برای وطن می تپيد... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳
کباب خوری به صرف شهاب و شيرينی... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
اينا بچه شهرن... :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۳
روزهای هموگرافيکی من... :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳
همه مردان کوه... :: یکشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۳
توسعه ناپايدار... :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
ميانکاله... :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۳
آن شب... :: دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸۳
... :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳
کلونی۸۰ :: جمعه ٩ امرداد ،۱۳۸۳
دوباره شروع شد... :: پنجشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸۳
دل ديوانه.... :: دوشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸۳
ارتفاع ۵۶۷۱ متر... :: جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳
افسون گل سرخ... :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۳
جاده ای رو به غروب... :: شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳
يک تشکر / يک نکته... :: پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳
خواب... :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸۳
mepps سفيد با خال های قرمز... :: یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳
مارگزيدگی... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۳
سلام به همه... :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳
say what you mean,get what you want! :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳
بوی عطر خاک باران خورده،بوی بهار... :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
انتظار... :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
نت فالش... :: دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢
روز خوش شکار... :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
کارد ايرانی :: شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
بوتيک... :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٢
آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت... :: دوشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٢
شاهين ديگر... :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
تکه... :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٢
خدا رو شکر... :: یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
و اينچنين سرگردانند در دل دشت... :: شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢
تو...و آن دورها...قله! :: پنجشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٢
آقا يه صلوات بفرست تمومش کن ديگه... :: سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢
ساده... :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
زيبای دوست داشتنی.. :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
ياد باد! :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
آيينه شکستن...خطاست. :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
الحق که کوه تراشگری هنرمند است... :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٢
Stay dry = stay alive :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
بدون شرح..!! :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
...يک نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد. :: شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
کوه،پنجره ای به افق های جدید... :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
زيبا... :: چهارشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٢
کلک چال... :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
افسوس... :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
چيزی شبيه تهوع يا بغض فروخورده ای که گلو رو فشار ميده... :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
صبح روز بعد... :: جمعه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٢
عکسهايی از ميانکاله.... :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢
نوايي،نوايی... :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
رفتيم يارو کرديم اومديم* :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢
بالاخره کوه... :: شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٢
چريک... :: پنجشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٢
جشن پرندگان... :: چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢
شکار/قسمت پايانی... :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
شکار/قسمت چهارم... :: دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٢
شکار/قسمت سوم... :: یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٢
شکار/قسمت دوم :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
شکار/قسمت اول... :: جمعه ۳ بهمن ،۱۳۸٢
تقديم به عاشقترين اخترک دنيا... :: پنجشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٢
اگه عمری باقی بود... :: سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢
هاپچهههههه :: دوشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٢
کوه سپيد،من سياه... :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم... :: جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢
فقط،قله ای به تو می نگرد... :: پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢
من اونجا بود که فهمیدم،چرا بهش می گویند راه شیری... :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
دل... :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
يه مرد...يه کوه...يه سوال.... :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
اسم اينجا کوه زيباست(Beauty mountain)... :: شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢
بيچاره ها رو اينطوری می کشن... :: جمعه ۱٩ دی ،۱۳۸٢
روح کوهستان... :: پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
اینجا «در کوه» است! :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
اگه يه روزی... :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
از ترم ديگه... :: یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢
کلاغه به خونه اش نرسيد... :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
رقصنده با گرگ... :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
آش صرد شد/صار از درخت پريد:)! :: پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢
ماييم که از خاک بر افلاک کشانديم... :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
چشمان کاملا بسته... :: دوشنبه ۸ دی ،۱۳۸٢
نيزار... :: یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢
ارگ از غصه فرو ريخت... :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
اين گروه خشن... :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
به لبخندی می ارزد... :: چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢
امشب می خوام مست بشم... :: یکشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٢
ديگه... :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٢
خيلی خوشحالم... :: یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢
قله زيباست/قله بلند است/قله پير است... :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت هشتم(آخر) :: پنجشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٢
آ-آ... :: چهارشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت هفتم :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت ششم :: دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت پنجم :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت چهارم :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
جمعه تعطيل است! :: جمعه ۱٤ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت سوم :: چهارشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت دوم :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی قسمت اول :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
آتش افروزی... :: یکشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٢
برفهای کليمانجارو... :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
سلام :: چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٢
پارسال بهار دسته جمعی... :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
استوره استقامت... :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
شير دره پنج شير :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
نشانه... :: جمعه ۳٠ آبان ،۱۳۸٢
اعترافات يک تيرانداز.... :: چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢
رند... :: دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
بيانديش... :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
جمعه ٢۳ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢۳ آبان ،۱۳۸٢
شقايق... :: پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
توبه!!! :: چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢
گرگ... :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
می دونی عزيزم...!!؟ :: یکشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٢
نفس عميق... :: جمعه ۱٦ آبان ،۱۳۸٢
يادم نره... :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
بهشت اگر چه نه جای گنه کاران است... :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
طنين :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
بشتابيد... :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
جاده فرياد می زنه... :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
انتظار... :: پنجشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٢
آن پرنده که پريد نامش ايمان بود... :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
به کوه نمی روم... :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
چند نکته... :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
پاييز فصل هزار رنگ... :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
آبشار سنگان... :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
پر کن پياله را... :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
برآ,ای خوشه خورشيد! :: دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢
اينم یکی ازعکسای تولد!!! :: یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
تولد توی کوه!!! :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
دوباره فردا کوه,دوباره فردا عشق,دوباره فردا فرياد :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
;) :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢
نميدونم هوا چرا اينقدر گرمه!!؟ :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
انتظار... :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
لذت زندگی... :: شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢
فرق شکار و کوهنوردی! :: جمعه ۱۸ مهر ،۱۳۸٢
و اما شکار... :: پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
دل نيست کبوتر... :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
چندتا عکس...!!!؟ :: دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٢
اهميت همينگوی بودن... :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
صد افسوس... :: شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢
ميدونی چی حال ميده؟ :: جمعه ۱۱ مهر ،۱۳۸٢
زيبای من... :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
پشت سر... :: سه‌شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٢
ديروز روز پاکسازی کوهستان (روز آشغال جمع کنی)بود... :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢
آری,آری زندگی زيباست.... :: پنجشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٢
بدون شرح!!؟ :: چهارشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٢
اينم لحظات شما... :: چهارشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٢
لحظات دوست داشتنی -در کوه- :: سه‌شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٢
جوابيه!!! :: دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢
افيون توده ها!!! :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
[لطفا] اگه ميکشيد تميز بکشيد! :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
جای همتون خالی... :: جمعه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٢
و اما فردا... :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٢
آبی گوارا............ :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
انسان و خدا.... :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٢
بالاخره جور شد!!! :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٢
برنامه فردا: :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٢
دوراهی... :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٢
يک خاطره: :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
عکس برو بچ ما!!! :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
تشکر :: دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢
ارتفاع پست :: دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢
بگرييد... :: یکشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٢
آن دم که با تو باشم... :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
آغاز :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا