به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

...

Private Reiben: What's the saying? "If God's on our side, who the hell could be on theirs?"
Upham: "If God is for us, who could be against us?"
Private Reiben: Yeah, what'd I say?

 

Saving Private Ryan (1998)


سه‌شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٩

شاهین


[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا