به 'درکوه' خوش آمدید
در کوه

يه لحظه ناب...

باکلان

یه دوری روی سرم زدن* و خسته از بال زدن، نشستن روی نرده‌ها ... فک کن وسط این جنگل آهن و بتن. دیدنشون یه حس خوب داشت... حس خوب سفر...یاد میانکاله...

------------------------------------

*باکلان


چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦

شاهینقفس قفس اين قفس...

Photo By A.Ameri

قفس
اين زمزمه
اين غريو
اين بهاران
اين قفس اين قفس اين قفس ای امان!*

Photo by A.Ameri

---------------------------------------------------------------------------------------

*از ا.بامداد


جمعه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٦

شاهینبالاتر...

[ HOME | ARCHIVE | E-MAIL ]

"من گفتم:«من اون رو به یاد میآرم و یه وقتی چیزی واسه‌تون می‌نویسم که اون توش باشه...»                           ارنست همینگوی "تپه‌های سبز آفریقا